Elbląg – miasto położone w północnej Polsce, liczące sobie ponad 124 tysiące mieszkańców. Znajduje się ono w województwie warmińsko-mazurskim, na wschód od Gdańska i na zachód od Kaliningradu.

Historia miasta sięga XIII wieku, kiedy to Elbląg otrzymał prawa miejskie. W czasie II wojny światowej miasto zostało doszczętnie zniszczone, a po wojnie odbudowano je ze zniszczeń. Dziś Elbląg to rozwijające się miasto, które ciągle się modernizuje i adaptuje do potrzeb mieszkańców.

Demografia miasta jest zróżnicowana pod względem wieku, płci i pochodzenia etnicznego. Według danych z 2021 roku, Elbląg zamieszkuje około 52% kobiet i 48% mężczyzn.

Główne grupy wiekowe w Elblągu

Według statystyk, najwięcej mieszkańców Elbląga to osoby w wieku produkcyjnym, tj. między 25 a 54 rokiem życia. W tej grupie wiekowej mieszka najwięcej pracujących mieszkańców miasta, którzy przede wszystkim pracują w sektorze przemysłowym.

W Elblągu znajdują się również liczne ośrodki edukacyjne, takie jak uniwersytet oraz różnego rodzaju szkoły. Dzięki temu, w mieście mieszka również wiele studentów i uczniów, głównie w wieku od 19 do 24 roku życia.

Najmniejsze grupy wiekowe to dzieci w wieku poniżej 5 lat oraz osoby powyżej 65 roku życia. Według danych, w Elblągu mieszka niewiele osób w wieku emerytalnym, co może wynikać z faktu, że mieszkańcy ci wyjeżdżają na emeryturę do innych regionów Polski lub do krajów europejskich.

Struktura etniczna w Elblągu

W Elblągu, podobnie jak w całej Polsce, dominujący jest aspekt jednolitego społeczeństwa. Mieszkańcy miasta w większości to Polacy, choć pojedyncze przypadki dotyczą mieszkańców różnych narodowości.

Znaczna część populacji to zresztą osoby o różnych korzeniach, z czym jest związany również bardzo duży procent mieszkańców, którzy deklarują się jako wyznawcy różnych religii.

Wzrost populacji Elbląga

Jak wynika z raportów GUS, populacja Elbląga dekadami rosła, lecz od końca lat 90. ubiegłego wieku obserwujemy lekkie spadki. Jednakże mimo tych spadków, liczba ludności wciąż utrzymuje się na stałym poziomie, co świadczy o stabilności miasta.

Z danych wynika, że Elbląg przyciąga wciąż nowych mieszkańców. Każdego roku przybywa tu nowych osadników, którzy chętnie decydują się na zamieszkanie w charakterze stałego mieszkańca miasta.

Podsumowanie

Elbląg to jeden z największych ośrodków miejskich w województwie warmińsko-mazurskim, który przyciąga ludzi różnych narodowości i pochodzenia etnicznego. W mieście mieszka bardzo wiele osób w wieku produkcyjnym, które pracują przede wszystkim w sektorze przemysłowym. Elbląg to także miasto edukacji, gdzie liczni studenci kształcą się w szkołach wyższych. Mimo że od lat osiemdziesiątych XX wieku mieszkańcy miasta zanotowali spadek liczby ludności, to wciąż przyciąga on nowych mieszkańców chcących osiągnąć sukces w różnych dziedzinach.

Artykuł powstał we współpracy z www.domoszklarz.pl