Wiedza o turystyce

ZWIĄZKI TURYSTYKI Z SEKTOREM PUBLICZNYM

Rynek turystyczny składa się z podaży usług turystycznych, popytu turystycznego i cen usług turystycznych. Częścią składową systemu podaży usług turystycznych jest sektor publiczny zarówno na poziomie centralnym, regional­nym, jak i lokalnym. Ze względu na skomplikowany charakter produktu turystycznego podaż ta przybiera postać siatki powiązań między elementami systemu, które koncentrują się w regionie turystycznym (miejscu koncentracji ruchu turys­tycznego). Elementy systemu podaży usług turystycznych dotyczą:    wytwarzania usług,    kreacji usług,    usług wolnych i ich zagospodarowania,    oddziaływania na wytwórców i kreatorów (na różnych szczeblach),    kształtowania polityki podaży,   związków między podażą usług a rozwojem społeczno­ści lokalnej.

Arek Jabłoński

Witaj na moim serwisie :) Blog w całości poświęcony jest podróżowaniu i turystyce znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów dotyczących turystyki, wiele informacji tutaj zawarte to są moje doświadczenia :) Jeśli podoba Ci się formuła mojego serwisu to zaprasza do śledzenia go na bierząco :)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *