Omawiane zmiany postaw i zachowań w indywidualnych przypadkach przebiegają według różnych schematów. Mają one formę relacji usługodawca-klient, mogą też niekiedy przybierać postać relacji opartych na stosunkach osobistych, gdy mamy do czynienia ze stałymi klientami. W literaturze spotyka się opinie, iż rozwój turystyki pozytywnie wpływa na zachowanie kultury regionalnej. Dostrzegając zainteresowanie gości rodzimą sztuką, muzyką i tańcem, strojami, zwyczajami, a nawet miejscową kuchnią, mieszkańcy kultywują tradycje swych przodków. Niekiedy są w tym wspierani przez przyby­szów, którzy rozumiejąc rolę i znaczenie kultury regionalnej, inicjują działania mające na celu jej ochronę i zachowanie. Wystarczy tu wspomnieć rolę Juliusza Zborowskiego, wielo­
letniego dyrektora Muzeum Tatrzańskiego, w utrwalaniu dla potomnych muzyki, pieśni i gwary podhalańskiej. Wprowa­dzony na teren Tatrzańskiego Parku Narodowego kulturowy wypas owiec jest również próbą zachowania dawnego obrazu i kolorytu tatrzańskich hal.