Wiedza o turystyce

ZGODNIE Z METODOLOGIĄ

W bilansie płatniczym, zgodnie z me­todologią MFW (Międzynarodowy Fundusz Walutowy), wy­stępuje on jako podróże zagraniczne. Udział oficjalny wy­miany walut w całkowitych obrotach turystycznych z zagranicą uzależniony jest od poziomu stosunków kooperacyjnych i roz­woju gospodarek krajów, z których pochodzą turyści. Im bardziej są one rozwinięte, tym udział ten jest większy. Jednakże w gospodarkach słabiej rozwiniętych, w których firmy turystyczne dopiero rozpoczynają działalność między­narodową, a duży udział w zagranicznej wymianie turystycznej mają różnice cen między krajami — udział ten może być bardzo niewielki. Dlatego ujmuje się też bilans w szerokim znaczeniu, zdając sobie sprawę z tego, iż wymienione w nim pozycje mogą być jedynie przedmiotem szacunków.

Arek Jabłoński

Witaj na moim serwisie :) Blog w całości poświęcony jest podróżowaniu i turystyce znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów dotyczących turystyki, wiele informacji tutaj zawarte to są moje doświadczenia :) Jeśli podoba Ci się formuła mojego serwisu to zaprasza do śledzenia go na bierząco :)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *