Z INICJATYWY AKADEMII NAUK

W latach 1903—05, z inicjatywy Akademii Nauk w Pe­tersburgu i Rosyjskiego Towarzystwa Geograficznego, udał się ponownie na Sachalin, by kontynuować studia nad Ajnami i nad Gilakami, mieszkającymi częściowo na północy Sachalinu. W związku z tą wyprawą przebywał również kilka miesięcy w Japonii, na Hokkaido, wśród tamtejszych Ajnów. Te ostatnie studia umożliwiła mu między innymi pomoc prof. W. Kotwiczą, wówczas członka Rosyjskiego Komitetu Badań Azji Środkowej i Wschod­niej.Piłsudski zostawił bogaty dorobek naukowy, publiko­wany jednak głównie w językach obcych. Jego prace, obejmujące bardzo szeroką i podstawową dla badanego przezeń regionu geograficznego tematykę, ukazały się między innymi w wydaniu rosyjskim encyklopedii Brock- hausa (artykuł o Ajnach), w czasopismach „Anthropos”, „Globus”, „Revue d’Ethnographie et de Sociologie”, „Bul- letin et Memoires de la Sociśte d’Anthropo!ogie”, „Folk- -Lore” i „American Folklore Journal”. Za te prace otrzy­mał medal Rosyjskiego Towarzystwa Geograficznego. Zostały też one wysoko ocenione w wydawnictwie Aka­demii Nauk ZSRR Tichij Okiean, wydanym w Leningra­dzie w 1926 r. (na s. 162 w rozdz. Russkije naucznyje 164 issliedowatieli).

Witaj na moim serwisie 🙂 Blog w całości poświęcony jest podróżowaniu i turystyce znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów dotyczących turystyki, wiele informacji tutaj zawarte to są moje doświadczenia 🙂 Jeśli podoba Ci się formuła mojego serwisu to zaprasza do śledzenia go na bierząco 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)