Wiedza o turystyce

WYSTĘPOWANIE ZJAWISKA

Występowanie zjawiska zagranicznej turystyki przyjaz­dowej na masową skalę wywołuje konieczność uruchomienia działań dostosowawczych w postaci wzrostu produktu narodo­wego brutto. Dodatkowym efektem wzrostu popytu wynikają­cego z przyrostu zagranicznych środków płatniczych jest wzrost inwestycji w przypadku, gdy możliwości wzrostu produkcji za pomocą dotychczasowych czynników produkcji, a przede wszystkim kapitału, są ograniczone. W pierwszej fazie może bowiem dochodzić do wzrostu cen i zysków przy ograniczonej podaży, co wywoływać musi nieuchronne ten­dencje do wzrostu inwestycji umożliwiających zwiększeni być walory środowiska naturalnego, biznes, a także atrakcyj­ność kraju wynikająca z różnic cen. W tej sytuacji wzrost napływu pieniądza będzie największy.

Arek Jabłoński

Witaj na moim serwisie :) Blog w całości poświęcony jest podróżowaniu i turystyce znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów dotyczących turystyki, wiele informacji tutaj zawarte to są moje doświadczenia :) Jeśli podoba Ci się formuła mojego serwisu to zaprasza do śledzenia go na bierząco :)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *