W roku 1869 wyruszył na wyprawę do na pół niepod­ległego wówczas Kurdystanu, w czasie której badał góry Zagros, dzielące Wyżynę Irańską od nizin Mezopotamii. Zwiedziwszy szczegółowo obszar leżący pomiędzy As-Sulajmaniją na południu a Al-Amadiją na północo-zachodzie, Brzozowski dokonał wielu wejść na szczyty mijanych po drodze pasm górskich, w tym między innymi na szczyt Pir Omar Gudrun. Dał również opis geograficzny przeby­tego terenu i sporządził jego mapę. Sprawozdanie fran­cuskie z tej wyprawy pt. Itineraire de Suleimanieh & Amadieh, do którego załączona była wspomniana wyżej mapa, ukazało się dopiero w 1892 r. w paryskim „Bulletin de la Societś de Gśographie” (ser. VII, t. XIII, 1892). Prace te zostały wysoko ocenione, między innymi przez znanego geografa niemieckiego W. Siewersa.