Przy­kładem wielofunkcyjności i łączenia różnych rodzajów działań mogą być linie lotnicze, które albo wchodzą w różnego typu porozumienia z jednostkami obsługi ruchu turystycznego, albo same przejmują działalność w zakresie organizacji wyjazdu turystycznego, świadczenia usług noclegowych itp. Przykładem może być wspomniany już wcześniej Scandinavian Airlines System. Niezmiernie istotną rolę w organizacji rynku turystycznego odgrywa rozwój technologii teleinformatycznych. Szybki po­stęp w tej dziedzinie i powszechność stosowania sprawiły, że zaczyna się coraz częściej mówić o elektronicznym rynku turystycznym.