Warto jednak wymienić jeszcze kilka przynajmniej nazwisk, które z tych lub innych względów zapisały się trwale w historii nauki i literatury polskiej. I tak w 1858 r., po zwiedzeniu Egiptu, podróżował po Syrii, Palestynie i Libanie Stanisław Tarnowski (7 XI 1831— —31 XII 1917), późniejszy prezes Akademii Umiejętności, w latach 1871—72 wędrował tymi samymi mniej więcej drogami Józef Kościelski (9 XI 1845—22 VII 1911), znany pisarz, poeta, działacz polityczny i kulturalny w Wielkim Księstwie Poznańskim, poseł do parlamentu pruskiego. Zostawił on szereg publikacji o tematyce wschodniej, dru­kowanych między innymi w „Roczniku Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Poznaniu” (rocz. 1876, t. IX), w „Ty­godniku Ilustrowanym” i w „Sobótce”.