Są one często również związane z grupą społeczną, zwłaszcza środowiskiem młodzieżowym lub studenckim, jak powstała w 1932 r. w Amsterdamie Międzynarodowa Federacja Schro­nisk Młodzieżowych, której celem jest rozwój turystyki w środowisku młodzieżowym. Międzynarodowe organizacje i zrzeszenia turystyczne odgrywają istotną rolę w rozwoju turystyki. Wiele z nich posiada środki, instrumenty i mo­żliwości pozwalające na aktywne kształtowanie rynku tu­rystycznego.Jedną z najważniejszych międzynarodowych organizacji jest Światowa Organizacja Turystyki (WTO) powstała w 1925 r. jako Międzynarodowy Związek Oficjalnych Or­ganizacji Turystycznych.