Wiedza o turystyce

SEKTOR TURYSTYKI

Przy omawianiu popytu na inwestycje nie sposób nie odnieść się do określenia sektora turystyki. W ścisłym rozumieniu tego słowa przyjmujemy, że jest nim hotelarstwo, specjalistyczny transport, gastronomia i biura podróży; w ujęciu szerokim sektora turystyki musimy wliczyć inwestycje w ochro­nę środowiska, rozwój gospodarki komunalnej, infrastruktury technicznej i usługowej oraz kształtowanie układu komunika­cyjnego. W tym miejscu posłużymy się przykładami z zakresu świadczenia usług noclegowych. Kapitałochłonność i długi cykl inwestycyjny w hotelarstwie sprawiają, że proces do­stosowywania się do zmian popytu jest długotrwały i znaczący dla kształtowania się mnożnika. Popyt na inwestycje w tym sektorze angażuje spore kapitały i wtłacza duże pieniądze do obiegu gospodarczego. Jednocześnie obserwujemy tu wysoki popyt restytucyjny na odtworzenie zużytych środków trwałych.

Arek Jabłoński

Witaj na moim serwisie :) Blog w całości poświęcony jest podróżowaniu i turystyce znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów dotyczących turystyki, wiele informacji tutaj zawarte to są moje doświadczenia :) Jeśli podoba Ci się formuła mojego serwisu to zaprasza do śledzenia go na bierząco :)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *