Wiedza o turystyce

REWOLUCJA TECHNOLOGICZNA

Rewolucja technologiczna, a zwłaszcza zwiększenie do­stępu do informacji krajowym i międzynarodowym sys­temom rezerwacyjnym, które ma miejsce dzięki sieci Inter­net, spowoduje niewątpliwie ogromne zmiany w organizacji obsługi ruchu turystycznego, a zwłaszcza w sposobie dys­trybucji usług turystycznych. Wielu przedsiębiorstwom bran­ży turystycznej stworzy nowe, dotychczas nieosiągalne wa­runki rozwoju, dla innych stanowić może bardzo poważne zagrożenia. Na pewno nowe możliwości, jakie niesie ze sobą upowszechnienie Internetu dziś jeszcze trudno jest do końca przewidzieć. Stworzone zostaną dogodne warunki indywidu­alnego tworzenia produktu turystycznego przez turystę.

Arek Jabłoński

Witaj na moim serwisie :) Blog w całości poświęcony jest podróżowaniu i turystyce znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów dotyczących turystyki, wiele informacji tutaj zawarte to są moje doświadczenia :) Jeśli podoba Ci się formuła mojego serwisu to zaprasza do śledzenia go na bierząco :)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *