Polscy podróżnicy i odkrywcy

RECENZUJĄC SPRAWOZDANIE

Recenzując to sprawozdanie przyrodnik, geograf i po­dróżnik austriacki Maurycy Wagner (1813—1887) pisał: „Nie mieliśmy dotąd danych, posiadających dostateczną dokładność i ścisłość naukową, aby użyć ich można za podstawę do rozstrzygnięcia kwestii antropologicznych i etnologicznych, a w szczególności do rozwiązania zagad­nienia, jaki jest wpływ pokarmów na rozwój fizyczny i moralny ludów. Jedynym znanym mi dziełem, które pod tym względem stanowi chlubny wyjątek jest świeżo ogło­szone sprawozdanie z wyprawy austro-węgierskiej do Sy­jamu, Chin i Japonii, a w szczególności dział rolnictwa i jedwabnictwa opracowany przez doktora Syrskiego”. Obszerniej sprawozdanie to było recenzowane w „Peter- manns Geographische Mitteilungen” (rocz. 1872, z. 1).

Arek Jabłoński

Witaj na moim serwisie :) Blog w całości poświęcony jest podróżowaniu i turystyce znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów dotyczących turystyki, wiele informacji tutaj zawarte to są moje doświadczenia :) Jeśli podoba Ci się formuła mojego serwisu to zaprasza do śledzenia go na bierząco :)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *