Na wiele pytań dotyczących różnic wyni­kających z różnych metod mierzenia ruchu turystycznego brak jest precyzyjnych odpowiedzi. Jak traktować uczestników sobotnich, całonocnych wyjazdów mieszkańców San Diego (w USA) na dyskoteki do Meksyku, którzy na pytanie, czy spędzili w Meksyku przynajmniej jedną noc, odpowiadają twierdząco. Chociaż spędzili w Meksyku zaledwie kilka godzin, zaliczani są przez ankietera do turystów. Innym przykładem jest liczba mieszkańców Szwecji wyjeżdżających do Polski mierzona na punkcie granicznym w Szwecji i zupełnie inna liczba tych mieszkańców mierzona na polskim punkcie granicz­nym.