Polscy podróżnicy i odkrywcy

POWRÓT DO POLSKI

Podobną opinię o Bobowskim wyraził wybitny orientalista Franciszek Meniński (dMesgnien; 1623—96), który będąc w Konstantynopolu uczył się u Bobowskiego tureckiego Pod koniec życia Bobowski czynił starania o powrót do Polski, śmierć jednak stanęła temu na przeszkodzie.Zupełnie wyjątkową postacią był współczesny Bobow­skiemu spolonizowany Włoch, Tytus Liwiusz Boratini, początkowo Burattini (8 III 161J—1688), wybitny fizyk, astronom, geodeta, wynalazca, dyplomata i działacz go­spodarczy, podróżnik, geograf, egiptolog, człowiek wresz­cie tak wszechstronny, że nawet podana wyżej charak­terystyka nie oddaje w pełni zasięgu całej jego działal­ności. Urodzony u schyłku epoki odrodzenia był jednak, gdyby pominąć przyjętą u nas periodyzację, najbardziej typowym przedstawicielem tej epoki.

Arek Jabłoński

Witaj na moim serwisie :) Blog w całości poświęcony jest podróżowaniu i turystyce znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów dotyczących turystyki, wiele informacji tutaj zawarte to są moje doświadczenia :) Jeśli podoba Ci się formuła mojego serwisu to zaprasza do śledzenia go na bierząco :)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *