POT otrzymała mienie Polskiej Agencji Promocji Turystyki, majątek należący do Polskich Ośrodków Informacji Turystycznej działających za granicą (9 oddziałów i 2 filie) i akcje Polskiej Agencji Rozwoju Turystyki. Powstanie tej organizacji ma na celu dostosowanie struktury zarządzania turystyką w Polsce do krajów Unii Europejskiej, gdzie występują dwa typy organizacji  Narodowa Organizacja Turystyczna (NTO) i Narodowa Administracja Turystyczna (NTA). W Europie oprócz właści­wych ministerstw, departamentów w ministerstwach czy cen­tralnych urzędów istnieją agencje rządowe, których zadaniem jest działalność w zakresie promocji i rozwoju turystyki.