Wiedza o turystyce

NIESTOSOWANIE SYSTEMU

Bilans ten jest zestawieniem wszystkich wpływów i wydatków, jakie powstają w wyniku eksportu i importu produktu turystycznego. Eksport produktu turysty­cznego oznacza sumę wydatków turystów zagranicznych na terenie danego państwa. Import z kolei to wydatki turystów krajowych na terenie krajów odwiedzanych. Eksport i import produktów turystycznych są przejawem konsumpcji turystycz- Konsumpcja nej. Stanowią ją wartość dóbr i usług użytych w celu bezpośre- turystyczna dniego zaspokojenia potrzeb turystów. Niedostosowanie systemu statystyki do precyzyjnej rejest­racji obrotów związanych z ruchem turystycznym powoduje, iż bilans turystyczny ujmowany jest w wąskim i szerokim znaczeniu. W wąskim znaczeniu bilans ten dotyczy statystyki oficjalnej wymiany walut związanej z importem i eksportem produktu turystycznego.

Arek Jabłoński

Witaj na moim serwisie :) Blog w całości poświęcony jest podróżowaniu i turystyce znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów dotyczących turystyki, wiele informacji tutaj zawarte to są moje doświadczenia :) Jeśli podoba Ci się formuła mojego serwisu to zaprasza do śledzenia go na bierząco :)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *