Wiedza o turystyce

NA SZCZEBLU TERENOWYM

Na szczeblu terenowym organami rządowej administracji ogólnej są wojewodowie —jako przedstawiciele rządu, stąd też do ich zadań w zakresie rozwoju turystyki należy: analiza i ocena realizacji zaspokojenia potrzeb w zakresie turystyki w województwie, współdziałanie w zakresie organizacji i funkcjonowania informacji turystycznej na terenie województwa,   koordynacja działań jednostek sfery obsługi ruchu turystycznego w zakresie zadań o charakterze wojewódz­kim, w tym dotyczących promocji turystyki,   współpraca z krajowymi i zagranicznymi jednostkami i organizacjami turystycznymi. W Urzędach Wojewódzkich działają komórki odpowiedzialne za sprawy turystyki, najczęściej są one usytuowane w wydziałach związanych ze sprawami kultury, sportu, spraw społecznych.

Arek Jabłoński

Witaj na moim serwisie :) Blog w całości poświęcony jest podróżowaniu i turystyce znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów dotyczących turystyki, wiele informacji tutaj zawarte to są moje doświadczenia :) Jeśli podoba Ci się formuła mojego serwisu to zaprasza do śledzenia go na bierząco :)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *