Polscy podróżnicy i odkrywcy

LISTY Z PODRÓŻY

Kilka lat potem odwiedził różne porty Lewantu znako­mity żeglarz, alpinista i literat, późniejszy generał Mariusz Zaruski (31 I 1867—1943), po nim z kolei, z bardziej zna­nych osobistości, przebywał w 1903 r. w Palestynie i Li­banie znakomity publicysta i literat, redaktor „Myśli Niepodległej” Andrzej Niemojewski (24 1 1864—3 XI 1921). Zostawił on piękny opis Libanu, starożytnej Fenicji, ogło­szony jednak dopiero po trzydziestu latach w „Wiado­mościach Literackich” w numerze 437 ogólnego zbioru z 15 maja 1932 r. pt. U kolebki wiar i kulturlisty z podróży.Nieco dłużej wypada zatrzymać się na podróżach ar- 174 cheologa Karola Lanckorońskiego (4 XI 1948—15 VII 1933),gdyż zorganizował on dwie wyprawy archeologiczne do Turcji, z których zwłaszcza druga przyniosła osiągnięcia naukowe o rozgłosie międzynarodowym. Pierwsza z nich, odbyta w 1883 r. w towarzystwie wybitnego etnologa nie­mieckiego F. Luschana do starożytnej Cylicji, była właści­wie rekonesansem wstępnym do następnej, zorganizo­wanej na większą skalę w 1884 r. i mającej na celu zba­danie starożytnych krain Pamfilii i Pizydii.

Arek Jabłoński

Witaj na moim serwisie :) Blog w całości poświęcony jest podróżowaniu i turystyce znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów dotyczących turystyki, wiele informacji tutaj zawarte to są moje doświadczenia :) Jeśli podoba Ci się formuła mojego serwisu to zaprasza do śledzenia go na bierząco :)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *