Wołłosowicz, który nie towarzyszył Tollowi na Wyspę Bennetta, wrócił z wyprawy szczęśliwie i zdał z niej sprawozdanie w dwóch publikacjach ogłoszonych przez Akademię Nauk i Rosyjskie Towarzystwo Mineralo­giczne W roku 1908 Akademia Nauk zleciła Wołłosowiczowi kontynuowanie badań geologicznych Czerskiego i Tolla na dalekiej północy Jakucji oraz na wyspach sąsiednich. W toku tej wyprawy Wołłosowicz przeprowadzał też po­szukiwania paleontologiczne, w wyniku których odkrył między innymi szczątki mamuta koło rzeki Sanga-Jurach. Przeszedł też Góry Charaułachskie koło ujścia Leny, w których odkrył kilka lodowców. W tym samym roku Wołłosowicz przeprowadzał badania na wyspach Lachowskich, Faddiejewskiej i Nowej Syberii.