Wiedza o turystyce

KONCEPCJA WTTC

Koncepcja WTTC badania wpływu turystyki na gos­podarkę oparta jest na symulacyjnym, ekonometrycznym modelu (World Economic Link Model) zbudowanym przez WEFA. Wykorzystywane do modelu informacje obejmują wiele zmiennych ekonomicznych, tak z dziedzin stricte zwią­zanych z przemysłem turystycznym (np. liczba osób po­dróżujących w celach turystycznych, przewidywane nakłady na inwestycje hotelowe, rozwój usług transportowych itp.), jak i ogólnogospodarczych (handel, przepływy finansowe itp.). Skonstruowany na podstawie takich założeń rachunek symula- cyjny pozwala m.in. oszacować wydatki konsumpcyjne w sfe­rze turystyki, inwestycje kapitałowe, zatrudnienie, wydatki z budżetu państwa, bilans wpływów i wydatków w turystyce międzynarodowej, poziom wydatków w turystyce krajowej (w tym także wydatki podmiotów gospodarczych związane z wyjazdami służbowymi itp.).

Arek Jabłoński

Witaj na moim serwisie :) Blog w całości poświęcony jest podróżowaniu i turystyce znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów dotyczących turystyki, wiele informacji tutaj zawarte to są moje doświadczenia :) Jeśli podoba Ci się formuła mojego serwisu to zaprasza do śledzenia go na bierząco :)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *