W przyszłości maleć będzie udział zakupów standardowych produktów turystycznych, a ich miejsce za­jmować będą podróże z indywidualnym programem tury­stycznym ukierunkowane na nowe, nie uczęszczane dotąd obszary turystyczne. Stąd też kierunkiem działania jednostek obsługi ruchu turystycznego winna być elastyczność ofertowa, atrakcyjność w zakresie tworzonych produktów, kompetencja i fachowość, której nigdy nie osiągną indywidualni konsumenci. Zakup produktu turystycznego w biurze podróży musi gwarantować dobrą organizację wyjazdu, możliwości zwiedzania i poznania pod opieką pilota i przewodnika, odpoczynku itp. Oferowany przez jednostki obsługi ruchu turystycznego produkt musi więc w sposób optymalny zapewniać realizację celu wyjazdu.