Jako przykład można tu podać typ funkcjonalny Krakowa jako osadniczej jednostki turystycznej. Jest to duży, międzynarodowy ośrodek krajoznawczy użytkowa­ny całorocznie. Badania prowadzone nad osadnictwem turysty­cznym doprowadziły do wykrycia istnienia cyklu życia miejsco­wości turystycznej (R.W. Butler, 1980). Cykl ten bardzo wyraźnie wskazuje, że w określonym czasie od powstania, a następnie dynamicznego rozwoju przychodzi okres stagnacji miejscowości turystycznej, której dalsze losy uzależnione są od czynników odmładzających, dających nowe impulsy dla dalsze­go działania, a w przypadku ich braku następuje upadek i przekształcenie miejscowości.