Zarządzania Bankiem Wizerunków Polski i logo Polska określenie zasad korzystania ze zdjęć BWP i zasad oraz sposobów korzystania z logo Polska — znaku jakości w turystyce;  organizacji imprez i konkursów promocyjnych, Świato­wego Dnia Turystyki;  organizacji study tour, study press i imprez objazdowych;   pomocy w uzyskiwaniu środków Unii Europejskiej i re­alizacji inwestycji turystycznych;  organizacji szkoleń w zakresie rozwoju współpracy regionalnej, doskonalenia polskiego produktu turystycz­nego, rozwoju infrastruktury turystycznej, systemu infor­macji turystycznej;   tworzenia Polskiego Systemu Informacji Turystycznej realizacji koncepcji jednolitego Systemu Informacji Turystycznej;współpracy w zakresie prowadzenia badań i analiz marketingowych na szczeblu regionalnym.