Polscy podróżnicy i odkrywcy

GEOLOG I PODRÓŻNIK RUDOLF ZUBER

Równie zapalonym podróżnikiem musiał być Stanisław Rembieliński, który w latach 1879 i 1880, a więc na 9 lat przed Grąbczewskim dotarł od południa do Kaszmiru i po­łudniowych granic Tybetu. Tak więc, gdyby nie przedział czasu, można byłoby mówić w pewnym sensie o powiąza­niu badań polskich w tych regionach: od południa Rembie- lińskiego z tymi od północy Grąbczewskiego. Z podróży tej Rembieliński przywiózł znaczne zbiory zoologiczne, zwłaszcza ornitologiczne. Wybitny geolog i podróżnik polski przełomu XIX i XX w. Rudolf Zuber (13 IX 1858—5 V 1920), profesor uniwersytetu we Lwowie, wśród swoich licznych podróży badawczych, które rozpoczęte w 1886 r. objęły oprócz Australii wszystkie pozostałe zamieszkane części świata, przeprowadzał również w 1913 r. badania złóż ropy nafto­wej w Pendżabie. Sprawozdanie z tej wyprawy pt. Bei- trage zur Geologie d. Punjab, Ostindien ogłosił w „Jahr- buch d. K. K. Geologischen Reichsanstalt” (rocz. 1914, s. 327—356) oraz wcześniej, 20 I 1914 r., w formie odczytu na posiedzeniu Towarzystwa Przyrodników im. M. Koper­nika we Lwowie.

Arek Jabłoński

Witaj na moim serwisie :) Blog w całości poświęcony jest podróżowaniu i turystyce znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów dotyczących turystyki, wiele informacji tutaj zawarte to są moje doświadczenia :) Jeśli podoba Ci się formuła mojego serwisu to zaprasza do śledzenia go na bierząco :)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *