W Londynie rozpoczął działalność wydawniczą na dużą skalę. Opublikował Lexicon aegyptiaco-latinum wydał Ch. Scholza Dissertatio de lingua Coptica i Gram- matica aegyptiaca utriusąue dialecti, wreszcie uzupełnił wyżej wymieniony słownik wyrazami dialektu sahidyj­skiego. Wcześniej jeszcze,  korzystając ze stypen­dium króla Jerzego III, udał się do Paryża, gdzie w na­stępnym roku ogłosił w „Journal des Savants” pracę pt. Memoire sur le dictionnaire Copthe et sur ceux qui ont Hudie la langue Copthe.Godny uwagi jest poza tym duży zakres zainteresowań naukowych Wojdy, który nie ograniczał się wyłącznie do jednej dyscypliny.