Wiedza o turystyce

DYNAMIKA WZROSTU

Wydatki cudzoziemców wzrastają wraz z wydłużaniem się czasu ich pobytu w kraju recepcyjnym. Najdłuższe pobyty występują wtedy, kiedy cudzoziemcy przyjeżdżają w celach turystyczno-wypoczynkowych.Obserwuje się bardzo wysoką dynamikę wzrostu wyjazdów zagranicznych w latach 1991-1999. Liczba przekroczeń granicy wzrosła ponad 2,6 razy, osiągając wartość 55,5 min. Jedno­cześnie jednak rejestrowana od 1996 r. liczba wyjazdów turystycznych (minimum jedna noc spędzona w kraju recep­cyjnym) powoli zmniejsza się. Obrazuje to ryc. 12.W przychodach Polski z tytułu turystyki popyt wewnętrzny odgrywa zasadniczą i stale rosnącą rolę.

Arek Jabłoński

Witaj na moim serwisie :) Blog w całości poświęcony jest podróżowaniu i turystyce znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów dotyczących turystyki, wiele informacji tutaj zawarte to są moje doświadczenia :) Jeśli podoba Ci się formuła mojego serwisu to zaprasza do śledzenia go na bierząco :)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *