Wiedza o turystyce

CENY CZYNNIKÓW

Cenami tymi są płace, odsetki, renty i zyski, które traktować możemy jako koszty wytworzenia dóbr końcowych w danym społeczeństwie.Wszystkie te ceny czynników produkcji są opodatkowane a podatki te wpływają do budżetu centralnego i budżetów terenowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Zasady podatkowe są tak skonstruowane, aby unikać wie­lokrotnego opodatkowania i tym samym wielokrotnego li­czenia pozycji występujących w różnych stadiach produkcji. Służy temu podejście zwane metodą wartości dodanej jako różnicy między utargiem danego przedsiębiorstwa a dokonywanymi przez nie zakupami materiałów i usług od innych przedsiębiorstw.

Arek Jabłoński

Witaj na moim serwisie :) Blog w całości poświęcony jest podróżowaniu i turystyce znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów dotyczących turystyki, wiele informacji tutaj zawarte to są moje doświadczenia :) Jeśli podoba Ci się formuła mojego serwisu to zaprasza do śledzenia go na bierząco :)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *