CEL PODRÓŻY POLAKÓW

Z natury rzeczy najwięcej Polaków podróżowało po rozległych wtedy obszarach przychylnego Polakom im­perium osmańskiego. W wymienionym wyżej okresie najwybitniejszą spo­śród Polaków rolę w tureckim życiu naukowym i gospo­darczym odegrał zapewne wychowanek Instytutu Gospo­darstwa Wiejskiego i Leśnictwa w Marymoncie Karol Brzozowski (Kara Andżi; 28 IX 1821—5 XI 1904), uczestnik walk wolnościowych 1848 r. i późniejszych, znany pisarz, poeta, dramaturg, o nader szerokich zainteresowaniach intelektualnych i o niezmiernie urozmaiconym życiorysie. Działalność jego zresztą była tak różnorodna, zarówno na polu literackim, jak i naukowym oraz gospodarczym, że trudno zakwalifikować go ściśle do którejkolwiek z grup zawodowych.

Witaj na moim serwisie 🙂 Blog w całości poświęcony jest podróżowaniu i turystyce znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów dotyczących turystyki, wiele informacji tutaj zawarte to są moje doświadczenia 🙂 Jeśli podoba Ci się formuła mojego serwisu to zaprasza do śledzenia go na bierząco 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)